bieda

Lottery of Life

Rumuńscy cyganie

Jeremy Sutton-Hibbert od 1990 do 2006 roku fotografował obóz Romów w Sintesti w Rumunii, dokumentując ich życie, tradycje, historię. Fotografie ukazują okres gwałtownych zmian w obozie, od opuszczenia przez ludzi ciemnej przeszłości komunistycznych lat do wkroczenia na ścieżkę dobrobytu.